asystent

Politechnika Opolska
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę badawczo-dydaktyczną
 w dyscyplinie naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja oraz spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Opolskiej.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączniku oraz na stronie https://po.opole.pl/download/file_praca.php?file=727;13246

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na weaii@po.edu.pl