asystent

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadać tytuł zawodowy magistra informatyki;
– wykazać się kwalifikacjami i deklaracją do prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru informatyki stosowanej;
– być przygotowanym do prowadzenia zajęć w języku angielskim i swobodnego prowadzenia zajęć w języku polskim;
– wykazać się dorobkiem publikacyjnym wystarczającym w jednym z następujących obszarów:
– inteligencji obliczeniowej, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych;
– metod analizy sygnałów, obrazów, analizy danych (data mining);
– bioinformatyki, neuroinformatyki, biomedycznych zastosowań informatyki;
– języków programowania;
– metod wizualizacji danych lub grafiki komputerowej.