asystent

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych z zakresie biotechnologii, inżynierii genetycznej oraz analityki medycznej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Dokumenty należy składać w terminie do 17 lipca 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, pokój 221.