asystent

Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji Maszyn
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki