Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Międzywydziałowa Katedra Gier Komputerowych i Wirtualnej Rzeczywistości
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu naukowego magistra/y i wykształcenie kierunkowe w zakresie sztuk wizualnych
 • dorobek artystyczny w obszarze dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem technik rysunkowych cyfrowych i manualnych, grafiki cyfrowej i projektowej
 • udokumentowane doświadczenie w pracy z pakietem Adobe (szczególnie z zakresu obsługi programu Photoshop)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnym przydziałem
 • obowiązki pozadydaktyczne przydzielone przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Katedry
 • prowadzenie cotygodniowych konsultacji dla studentów w wymiarze 1 godz. tygodniowo

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie
 • życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomów ukończenia studiów
 • opis znaczących osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją za okres 5 lat
 • oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu)

Załączniki