Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunkach Wzornictwo, Design, Design społeczny, opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Instytutu. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Nasze wymagania

 • 1) tytuł zawodowy magistra sztuki – ukończone studia kierunkowe w zakresie architektury w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • 2) predyspozycje pedagogiczne potwierdzone doświadczeniem dydaktycznym na uczelni wyższej, w tym gotowość do prowadzenia kształcenia z zakresu rysunkowego wspomagania projektowania, komputerowego wspomagania projektowania, projektowania spekulatywnego;
 • 3) udokumentowany dorobek projektowy z zakresu tworzenia koncepcji wystaw i ekspozycji, jak również tworzenia koncepcji projektowych na pograniczu architektury, wzornictwa, w tym udział w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach projektowych;
 • 4) udokumentowany dorobek kuratorski z zakresu upowszechniania wzornictwa;
 • 5) doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z promocją i upowszechnianiem wzornictwa;
 • 6) biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne prowadzenie zajęć.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenia działalności naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta
 • 1) CV;
 • 3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 4) Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • 5) Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe) lub artystycznych

Załączniki