Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Endodoncji.

Nasze wymagania

 • -co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny;
 • -umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela -obowiązków związanych z kształceniem;
 • -znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Zakres obowiązków

 • - przygotowywanie ćwiczeń, wykładów zgodnie z ustalonym planem - przygotowywanie pytań do grupowych zaliczeń semestralnych i końcowych oraz egzaminu końcowego
 • - wydawanie potwierdzeń ukończenia zaliczenia zajęć endodoncji/ rekomendacje - aktywny kontakt ze studentami droga mailową
 • - obowiązek kontroli służbowej poczty elektronicznej - czynny udział w funkcjonowaniu i organizacji wydarzeń w Zakładzie Endodoncji
 • - inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • -zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy: -wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku -stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • -możliwość rozwoju zawodowego; -atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • -atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie --aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • -kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • -życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji ;
 • -życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych;
 • -wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, -prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • -skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • -skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności; -oświadczenie o niekaralności
 • -oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • -deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki