Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie badawczo dydaktycznej w Katedrze Marketingu i Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski w Gdyni będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Nasze wymagania

 • dyplom magistra lub doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse lub w ramach innej dyscypliny wraz z potwierdzeniem ewentualnego dorobku związanego z zastosowaniem metod ilościowych w tym statystyki i/lub ekonometrii
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak: statystyka opisowa i matematyczna, modelowanie ekonometryczne, badania operacyjne
 • prowadzenie badań naukowych w obszarach: zarządzanie i nauki o jakości, ekonomia i finanse, chętnie z wykorzystaniem metod ilościowych i ich zastosowaniem
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej

Mile widziane

 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • udział w badaniach naukowych

Oferujemy

 • pakiet medyczny dla pracowników UMG
 • kartę Multisport

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do rektora UMG
 • CV
 • kserokopia posiadanych dyplomów
 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenia z wykazem doświadczenia dydaktycznego lub praktycznego
 • w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie ci najmniej B1

Załączniki