Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dane ogólne:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: WMCM UKSW

STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, specjalność chirurgia

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.09.2023 – 19.10.2023

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
www.uksw.edu.pl, www.bazaogloszen.nauka.gov.pl, https://euraxess.ec.europa.eu/

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA 2 lata

I. Warunki konkursu:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:

– stopień naukowy/tytuł naukowy:
magister lub lekarz.
– udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: chirurgia
– udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny a nadto wymagania dodatkowe:
dorobek dydaktyczny z zakresu chirurgii, biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego

Nasze wymagania

  • - stopień naukowy/tytuł naukowy: magister lub lekarz. - udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: chirurgia - udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny a nadto wymagania dodatkowe: dorobek dydaktyczny z zakresu chirurgii, biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego
  • w załączonym ogłoszeniu

Zakres obowiązków

  • w ogłoszeniu

Oferujemy

  • w ogłoszeniu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • w ogłoszeniu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Wóycickiego 1/3, bud. 19, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, pok. 011