Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Instrumentalny
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopień naukowy magistra/y i wykształcenie kierunkowe w zakresie sztuk muzycznych specjalność wiolonczela
 • posiadanie dorobku artystycznego w zakresie gry na wiolonczeli
 • posługują się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym asystowanie w zajęciach dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnym przydziałem,
 • obowiązki poza dydaktyczne przydzielone przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Katedry,
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomów ukończenia studiów,
 • opis znaczących osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją za okres 5 lat,
 • oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu).

Załączniki