Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warsaw
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: WMCM UKSW

STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, specjalność pielęgniarstwo/zdrowie publiczne

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.10.2023-27.11.2023

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
www.uksw.edu.pl, www.bazaogloszen.nauka.gov.pl, https://euraxess.ec.europa.eu/

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA 2 lata

Nasze wymagania

  • zgodnie z załącznikiem

Zakres obowiązków

  • zgodnie z załącznikiem

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgodnie z załącznikiem

Załączniki