asystent badawczy

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Miejsce: Zielona Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

        INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski

       MIASTO: Zielona Góra.

       STANOWISKO: Asystent w grupie badawczej

       DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

       DATA OGŁOSZENIA: 28.02.2022

      TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2022

       LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

      SŁOWA KLUCZOWE: migranci, Ukraina, szczepienia, MMR, HPV, COVID-19, bariery                                         

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Stanowisko: asystent w grupie badawczej (typu „PhD student”) do realizacji zadań w projekcie SC1-BHC-33-2020

Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities

finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu HORYZONT 2020.

 

Celem prowadzonych badań jest uzyskanie informacji na temat realizacji szczepień przeciw odrze, HPV i COVID-19 wśród migrantów z Ukrainy przebywających w Polsce, szczególnie dzieci i nastolatków, analiza czynników ułatwiających i barier w poddaniu się szczepieniom, jak również ocena dostępu migrantów do polskich świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

 

Pragniemy

– zwiększyć dostępność do placówek ochrony zdrowia dla migrantów z Ukrainy przebywających w Polsce

– ulepszyć sposób przekazywania informacji o szczepieniach adresowanych do tej grupy osób, a tym samym zwiększyć odsetek zaszczepionych, głównie dzieci i nastolatków w odniesieniu do odry, HPV oraz COVID-19

– poszerzyć zakres dotychczasowych informacji na temat szczepień ochronnych realizowanych przez migrantów z Ukrainy jakie posiada polski personel medyczny

 

Oferujemy:

1. pracę w ambitnym, młodym i dynamicznym zespole,

2. możliwość poznania różnych metod badawczych – jakościowych i ilościowych,

3. możliwość publikacji w czasopismach z IF i zebranie dorobku potrzebnego do napisania pracy doktorskiej

4. możliwość prezentacji uzyskanych wyników na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

 

Zakres obowiązków:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań w ramach międzynarodowego projektu RIVER-EU, a w szczególności

1.      tworzeniu baz danych

2.      analizie danych zebranych podczas dyskusji w grupach fokusowych, wywiadach indywidualnych i danych uzyskanych z dystrybucji ankiet

3.      zbieraniu piśmiennictwa naukowego potrzebnego do przeprowadzenia zadań badawczych, w tym interwencji dotyczących zwiększenia wyszczepialności, opracowania raportów dotyczących prowadzonych badań i publikacji uzyskanych wyników

 

Dokumenty proszę kierować na adres: a.butkiewicz@adm.uz.zgora.pl

Nr telefonu: 797977241