Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4000 - 4200 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych dla kierunków kształcenia: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Biotechnologia.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie dyscyplin naukowych: Inżynieria Chemiczna, Technologia Chemiczna lub Biotechnologia (magister inżynier)
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • Potwierdzona znajomość języka polskiego w przypadku gdy nie jest to ojczysty język kandydata
 • Uprawnienia pedagogiczne lub gotowość do ich uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia

Mile widziane

 • Znajomość oprogramowania: Word, Excel, Power Point, AutoCad, Labsolution, Chemsketch, Mendeley
 • Znajomość technik analitycznych: chromatografii, spektroskopii optycznej w zakresie UV-VIS, IR
 • Udział w konferencjach lub seminariach naukowych, w tym międzynarodowyc

Zakres obowiązków

 • Badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych dla kierunków kształcenia: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Biotechnologia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • odpis dyplomu
 • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia
 • potwierdzenia znajomości języka obcego
 • ankieta personalna

Załączniki