Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami w dotychczasowej pracy naukowej z obszaru nauki o drewnie, dydaktycznej i organizacyjnej. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Doświadczenie i umiejętność współpracy w zespole badawczym. Biegła znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne
 • Wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami w dotychczasowej pracy naukowej z obszaru nauki o drewnie, dydaktycznej i organizacyjnej
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Doświadczenie i umiejętność współpracy w zespole badawczym
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • działalność organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią.
 • Odpis dyplomu doktorskiego
 • Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze Kandydata (publikacje naukowe oraz publikacje i opracowania dydaktyczne)
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • III. Oświadczenie Kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie.

Załączniki