Asystent stanowisko dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

• zainteresowania naukowe w zakresie grafiki komputerowej i rzeczywistości wirtualnej,
• umiejętność programowania aplikacji graficznych wraz wykorzystaniem programów cieniujących (ang. shaders)

Nasze wymagania

  • znajomość środowisk i narzędzi takich jak OpenGL, Direct X, Vulkan, Unity, Unreal Engine, Blender itp. • tytuł zawodowy magistra inżyniera • wysokie kwalifikację i predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone wysokimi ocenami w ankietach studenckich • dobra znajomość języka angielskiego (certyfikat CAE) • co najmniej 5 lat stażu pracy dydaktycznej lub zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych

Mile widziane

  • otwartość do modyfikacji treści zajęć zgodnie z trendami na rynku grafiki komputerowej i rzeczywistości wirtualnej • gotowość do angażowania się w przygotowywanie nowych zajęć akademickich

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć laboratoryjnych i projektowych w języku polskim i angielskim z przedmiotów akademickich: Grafika komputerowa, Wizualizacja informacji, Animacja komputerowa, Grafika trójwymiarowa i Rzeczywistość wirtualna • udział w organizacji procesu dydaktycznego • opieka nad infrastrukturą dydaktyczną

Oferujemy

  • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku • stabilne warunki zatrudnienia • dodatkowe wynagrodzenie roczne • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów •wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ • szkolenia wewnętrzne • dostęp do uczelnianej biblioteki • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport) • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej • przedszkole, punkty gastronomiczne oraz strefy relaksu na terenie Uczelni • stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci • parking dla pracowników • dofinansowanie do wypoczynku • preferencyjne pożyczki • pracę w miejscu dobrze skomunikowanym • i wiele więcej pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • CV - pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu - dokumenty potwierdzające uzyskane stopnie/tytuły naukowe oraz zawodowe - informacja o dorobku zawodowym - wykaz publikacji (podany chronologicznie) - wskazana jest opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego - oświadczenie, że Politechnika Gdańska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata

Załączniki