Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
Politechnika Białostocka
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.
 • Gotowość do pracy naukowej z zakresu biometrii.
 • Umiejętność programowania.
 • Opinia samodzielnego pracownka naukowego o kandydacie.

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna.
 • Praca naukowa.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie.
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magista/magistra inżyniera lub równorzędnego.
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych.