Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie ekonomii i finansów) w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauk ścisłych w dyscyplinie matematyka lub informatyka
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz co najmniej dobra jęz. angielskiego
 • znajomość narzędzi informatycznych przydatnych w pracy badawczo-dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dobrej znajomości wybranego pakietu statystycznego
 • autorstwo artykułów naukowych
 • pożądane doświadczenie w pracy zespołów projektowych
 • pożądane doświadczenie dydaktyczne z zakresu przedmiotów finansowych

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie zaawansowanie w pisaniu pracy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz ćwiczenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania)
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)
 • potwierdzone kopia dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra z zakresu nauk społecznych lub ścisłych, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym magistra
 • informacje o dorobku naukowym, projektowym i dydaktycznym
 • wykaz publikacji
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania)
 • klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (formularz do pobrania)

Załączniki