Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Nr referencyjny: As2_K44_W04N_D03_04_2024

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4

Profil stanowiska naukowego: R1
Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 1 marca 2024 r., do godziny. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 marca 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2024 r.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych,
 • Znajomość podstaw informatyki, technologii sieciowych, inżynierii systemów,
 • Posiadanie umiejętności w zakresie analizy systemów sieciowych, wykorzystywania metod optymalizacji i predykcji, opracowywania usług sieciowych, zdolności do pracy w zespole,
 • Praktyczne doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych,
 • Znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie prac badawczych związanych z profilem naukowym Katedry Informatyki i Inżynierii Systemów,
 • Publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych,
 • Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych,
 • Prowadzenie zleconych zajęć dydaktycznych na kierunkach informatyka stosowana i inżynieria systemów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim oraz angielskim,
 • Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • Wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Pracowni i Wydziału, związanych z prowadzoną działalnością dydaktyczną,
 • Nawiązywanie współpracy z otoczeniem przemysłowo-gospodarczym w celu podnoszenia jakości dydaktyki,
 • Uczestnictwo w pracach organizacyjnych związanych z działalnością Katedry, Wydziału i Uczelni.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dostęp do zasobów obliczeniowych i systemów i środowisk softwarowych w ramach obowiązujących umów w Politechnice Wrocławskiej,
 • dostęp do ogólnoświatowych baz wiedzy,
 • pracę w kreatywnym zespole.
 • Perspektywy rozwoju:
 • możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym z terenu Polski oraz z innych krajów,
 • udział w projektach B+R,
 • możliwość nawiązywania współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 • możliwość awansu naukowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (zalacznik 3a)
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zalacznik - kwestionariusz)
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (zalacznik 3b)
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zalacznik 3c)
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (zalacznik 3d)

Załączniki