Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Hiszpanskiej
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta

Nasze wymagania

 • szeroka wiedza z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego i ogólnego
 • doświadczenie badawcze w zakresie frazeologii i paremiologii
 • doświadczenie badawcze i udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego (dysertacja doktorska, publikacje, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych);
 • doświadczenie badawcze w zakresie językoznawstwa hiszpańskojęzycznego oraz kultury i cywilizacji Hiszpanii;
 • znajomość języka polskiego, hiszpańskiego i angielskiego w stopniu biegłym;
 • doświadczenie badawcze w zakresie kultury i języka baskijskiego
 • posiadanie certyfikatu języka baskijskiego na poziomie min. B2
 • doświadczenie dydaktyczne dotyczące nauczania języka hiszpańskiego jako obcego

Mile widziane

 • doświadczenie akademickie na uczelni zagranicznej (staże, stypendia, współpraca naukowa), umiejętność pozyskiwania środków na badania naukowe oraz nawiązywania współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, umiejętność pracy zespołowej i gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie językoznawstwa oraz innych zajęć oferowanych przez Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego i Ogólnego oraz Katedrę Filologii Hiszpańskiej,
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz zakładu, katedry i wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.);
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego podstawowym miejscem pracy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera

Załączniki