Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii.

Nasze wymagania

 • znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami
 • posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii

Mile widziane

 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji lub wydarzeń naukowych, ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny
 • organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej

Zakres obowiązków

 • • posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe w reprezentowanej dyscyplinie
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza
  ul. Jerzego Waszyngtona
  4/8 Częstochowa