Asystent stanowisko badawcze

hr@swps.edu.pl
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 1260-1770zł brutto + 1600zł brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa projektu:

Multimodal Engagement and sustainable Lifestyle Interventions Optimizing breast cancer Risk reduction supported by Artificial intelligence; MELIORA

Konsorcjum MELIORA wraz z lokalnymi interesariuszami z krajów partnerskich będzie tworzyć i testować osiem spersonalizowanych interwencji dotyczących zmiany zachowań zdrowotnych. W interwencjach zostaną wykorzystane narzędzia utworzone za pomocą sztucznej inteligencji (AI), które będą dopasowane do potrzeb trzech rodzajów populacji docelowych: (1) zdrowych kobiet, które mają podwyższone ryzyko dla występowania raka piersi, (2) pacjentek z rakiem piersi, (3) osób które przeżyły raka piersi (w fazie remisji). W ramach projektu stworzymy kompendium dobrych praktyk dotyczących implementowania, skalowania interwencji i upowszechniania ich wykorzystywania w grupach ryzyka społeczno-kulturowego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie psychologii;
 • Minimum rok doświadczenia badawczego;
 • Udokumentowane (np. publikacjami/umowami cywilno-prawnymi) doświadczenie we współpracy badawczej w zespołach międzynarodowych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu metod interwencji promujących zdrowy styl życia;
 • Udokumentowane doświadczenie we współpracy w realizacji projektów badawczych finansowanych z krajowych lub międzynarodowych środków na naukę;
 • Zainteresowania naukowe w obszarze psychologii zdrowia;
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy.

Zakres obowiązków

 • współpraca w przygotowaniu systematycznego przeglądu badań w zadaniu 3.1
 • systematyczne przeszukiwanie baz danych za pomocą słów kluczowych w zadaniu 3.1
 • identyfikacja badań oryginalnych odpowiadających kryterium włączenia w badaniu w zadaniu 3.1
 • kodowanie danych w badaniach oryginalnych w zadaniu 3.1
 • opracowanie oceny tzw. risk of bias w zadaniu 3.1
 • przygotowanie oceny jakości włączonych badań w zadaniu 3.1
 • współpraca w przygotowaniu metodologii pozyskiwania danych do analizy sytuacyjnej (polityki, środowisko, opieka zdrowotna, krajowe rekomendacje) oraz opisu wyników analizy sytuacyjnej w zadaniu 3.2
 • współpraca w przygotowaniu warsztatów dla interesariuszy (zadanie 3.2.2. i 3.3)
 • współpraca w przygotowaniu materiałów dotyczących zwiększania świadomości i edukacji dot. prewencji

Oferujemy

 • Umowa o pracę w wymiarze 0,3 etatu na okres 8 miesięcy (do 31.12.2024);
 • Wynagrodzenie mieszczące się w przedziale:
 • 4200-5900 brutto (zasadnicze) dla całego etatu, czyli dla 0,3 etatu 1260-1770zł brutto oraz
 • 1600zł brutto (wynagrodzenie uzupełniające) dla pełnego etatu, czyli dla 0,3 etatu 480 zł brutto
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych międzynarodowych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z odniesieniem do powyższych kryteriów (prosimy wskazać źródło finansowania, numer projektu i kierownika projektu);
 • Kopia pdf dyplomu magistra psychologii;
 • List polecający od badacza z którym kandydatka/kandydat współpracował w ramach projektu badawczego
 • Przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie międzynarodowym z 1 lub 2 kwartyla Journal Citation Reports