Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku architektura krajobrazu, lub gospodarka przestrzenna
 • doświadczenie w zakresie zarządzania procesem planowania przestrzennego
 • zainteresowania naukowe w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych i przyrodniczo-krajobrazowych planowania przestrzennego i kształtowania krajobrazu oraz zdolności do ich rozwijania
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • posiada umiejętność posługiwania się oprogramowaniem: ArcGIS, QGIS, AutoCad, Sketch up, Adobe Photoshop LUMION

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie planowania przestrzennego i/lub gospodarki przestrzennej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i dyscyplina pracy

Zakres obowiązków

 • powadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie działalności naukowej

Oferujemy

 • bardzo dobre warunki pracy naukowej
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki