1 asystent

Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 23.02.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.03.2022 r.

LINK DO STRONY: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: nawigacja

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

–         ukończone studia II stopnia na kierunku nawigacja

–         dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej

–         świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom zarządzania

–         świadectwo ogólne operatora GMDSS

–         bardzo dobra znajomość języka angielskiego

–         bardzo dobra znajomość języka polskiego (zajęcia prowadzone w języku polskim)

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-378

 

FORM FOR ADVERTISER

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation

CITY: Szczecin

POSITION: Assistant

DISCIPLINE: Civil engineering end transport

POSTED: 23.02.2022 r.

DEADLINE FOR APPLICATION: to 24.03.2022 r.

WEBSITE: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

KEY WORDS: navigation

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

–          completed second-cycle studies in the field navigation,

–          Master Mariner Certificate on ships of 3000 gross tonnage and more,

–          Certificate of Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level,

–          General Operator`s Certificate for GMDSS,

–          very good command of the English language,

–           very good knowledge of the Polish language (classes conducted in Polish).

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-378

Załączniki