Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • wykształcenie filologiczne - filologia germańska,
 • tytuł magistra,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego, w tym nauczania języka niemieckiego technicznego,
 • bardzo dobra znajomość metodyki nauczania języków obcych,
 • pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy dydaktycznej na różnych poziomach zaawansowania, znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ/CEFR),
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej,
 • udokumentowany udział w szkoleniach (stażach, kursach) podwyższających kwalifikacje zawodowe, które oceniane będą pod kątem ich przydatności w pracy w CJ PŁ.

Mile widziane

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zdolność krytycznego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność podejmowania inicjatyw i konsekwencji w działaniu,
 • biegła obsługa pakietu MS Office.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów poprzez realizację pensum dydaktycznego,
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni,
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

Oferujemy

 • umowa o pracę
 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji (wyjazdy krajowe i zagraniczne, szkolenia),
 • nowoczesne warunki pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Pisemnie na adres:
  Politechnika Łódzka Centrum Językowe
  al. Politechniki 12, 93-590 Łódź