Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

asystent dydaktyczny, prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie laboratoriów, ćwiczeń i projektów, w zakresie tematycznym: systemów komputerowych, technologii sieciowych i sieci komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, podstaw programowania

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • Dobra znajomość i umiejętności z zakresu sieci komputerowych i technologii sieciowych, sieciowych systemów operacyjnych (Linux, Windows), podstaw programowania
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Znajomość i umiejętność obsługi platform e-learningowych (Moodle) w co najmniej podstawowym zakresie
 • Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, rozumienie złożonych treści pisanych i swobodną komunikację
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego, umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej
 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy w godzinach zajęć na PWr ( 7.30-20.30 )

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie laboratoriów, ćwiczeń i projektów, w zakresie tematycznym: systemów komputerowych, technologii sieciowych i sieci komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, podstaw programowania
 • Bieżące opracowywanie i uaktualnianie materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • 3. Przeprowadzanie zaliczeń, wystawianie ocen, dokumentacja procesu dydaktycznego w zakresie obowiązującym nauczycieli akademickich
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z obsługą procesu dydaktycznego – w zakresie wyznaczonym przez przełożonego

Oferujemy

 • Zatrudnienie w jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce
 • Praca w doświadczonym zespole dydaktycznym
 • Możliwość rozwoju w obszarze dydaktyki (szkolenia, konferencje) oraz naukowym
 • Możliwość udziału w realizacji projektów dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zalacznik 3a
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zalacznik - kwestionariusz
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowyc
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych, zalacznik 3b
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zalacznik 3c
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* zalacznik 3d
 • Uwaga! Wzory wszsytkich załączników znajdują się na stronie: https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/b0cc0f71-5571-46d3-ae91-6247ba1920b6/view/

Załączniki