Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta

Nasze wymagania

 • posiadanie minimum stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych: bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub bibliologii i informatologii lub nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • posiadanie w swoim dorobku naukowym publikacje oraz czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych ze wskazanych w punkcie 1 dyscyplin
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami
 • wiedza w zakresie nowoczesnych metod nauczania na poziomie wyższym
 • gotowość do inicjowania i kierowania projektami badawczymi
 • kompetencje do prowadzenia przedmiotów na kierunkach Informacja w środowisku cyfrowym oraz Informatologia z biznesowym językiem angielskim, związanych z zarządzaniem informacją i mediami
 • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • płynna znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN
 • w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie przedmiotów dydaktycznych (przykładowe przedmioty: nauki o komunikowaniu, instytucje książki w sieci, zarządzanie informacją w mediach, edytorstwo publikacji cyfrowych, projektowanie informacji w środowisku cyfrowym, wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej);
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału", praca na rzecz wpływu wyników badań pracowników Katedry na środowisko gospodarczo-społeczne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.);
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy dostępne na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera

Załączniki