Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zatrudni Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych w Instytucie Nauk Technicznych na WFAiIS

Nasze wymagania

 • Dyplom magistra inżyniera nauk inżynieryjno-technicznych (nie dłużej niż 5 lat po uzyskaniu tytułu magistra).
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Doświadczenie w sterowaniu napędami elektrycznymi lub robotami lub maszynami numerycznymi lub programowaniu systemów mikroprocesorowych potwierdzone pracą inżynierską lub magisterską lub publikacją naukową.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej we współpracy zagranicznej.
 • Predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w zakresie automatyki i robotyki lub elektrotechniki.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku automatyka i robotyka.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Życiorys zawodowy
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • Wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron) i/lub list referencyjny potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  ul. Grudziądzka 5
  87-100 Toruń
  adnotacja: "1/KAiSP/2024" (oferta nr 4502)