Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinach tj. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Technologie Kosmiczne oraz pokrewne.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe - tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinach tj. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Technologie Kosmiczne oraz pokrewne
 • umiejętność pracy zespołowej w zakresie badań naukowych
 • dobra znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej i redakcję własnych tekstów naukowo-technicznych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • udział w projektach badawczych i wdrożeniowych
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • opracowanie i prowadzenie na studiach I i II stopnia przedmiotów dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • współudział w prowadzeniu badań naukowych
 • publikowanie rezultatów badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. Nauki
 • życiorys
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • informacja o dorobku naukowo-dydaktycznym

Załączniki