Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii w Katowicach
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5800-7400 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.
To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał.
Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji.
Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra z zakresu psychologii w dziedzinie nauk społecznych - psychologia. Preferowane będą aplikacje osób odbywających studia doktoranckie - wówczas zgłoszenie do konkursu wymaga dołączenia opinii promotora/rki pracy doktorskiej
 • Minimum rok doświadczenia dydaktycznego
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego
 • Gotowość do pracy także w weekendy
 • Zainteresowania badawcze z obszaru psychologii klinicznej dzieci i młodzieży lub psychologii osobowości lub psychologii poznawczej
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności badawczej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego, w tym:
 • publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych
 • doskonalenie warsztatu badawczego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii w siedzibie Wydziału Psychologii w Katowicach, a także stałe doskonalenie warsztatu dydaktycznego
 • Wspieranie działań marketingowych uczelni, budowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną wydziału i uczelni

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 2 lat - od 1 października 2024 roku (w razie pozytywnej weryfikacji zostanie przedłużona następnie na czas nieokreślony)
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 5800-7400 zł brutto
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Mentoring mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adiustacji tekstów, publikacji monografii na podstawie pracy doktorskiej
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Platformy Benefitowej
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z odniesieniem do powyższych kryteriów
 • Kopia pdf dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii

Weź udział w rekrutacji