Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • wykazuje zainteresowanie naukowe związane z diagnostyką kliniczną i laboratoryjną
 • posiadać co naj mniej 3 letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu diagnostyki klinicznej psów i kotów i/lub bydła
 • posiada kliniczne doświadczenie jako praktykujący lekarz weterynarii
 • - wykazywać się znajomością podstawowych metod diagnostycznych takich jak: podstawowe badanie moczu, podstawowa ocena rozmazu krwi, badania serologiczne
 • posiadać doświadczenie lub wykazywać się chęcią w realizacji grantów (wykonawca) o zasięgu co najmniej krajowym przyznanym przez takie organizacje, jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego itp
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
 • posiadać umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • wykazywać się komunikatywnością, punktualnością, zaangażowaniem w pracę
 • wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania
 • posługiwać się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, Internet i poczta elektroniczna),

Mile widziane

 • dodatkowe posiadanie specjalizacji z dziedziny nauk weterynaryjnych

Zakres obowiązków

 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane diagnostyką kliniczną i laboratoryjną w języku polskim oraz angielskim na kierunku Weterynaria w SGGW

Oferujemy

 • możliwość rozwoju naukowego
 • praca na etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji i realizowanych projektów
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy (dla osób spoza uczelni)
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób spoza uczelni)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 22 pok. 146 lub bud.24, I piętro, Sekretariat Instytutu, 02-776 Warszawa
  lub kpdw@sggw.edu.pl , imw@sggw.edu.pl