Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Strategii
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Profil kandydatki lub kandydata:
Poszukujemy osoby, która ma wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, oraz orientację dydaktyczną i naukową jednocześnie. Lubimy bowiem studentów i cenimy dydaktykę. Cenimy też prowadzenie badań i publikacje krajowe i międzynarodowe. Oferujemy swobodę wyboru kierunków pracy naukowej i przyjazną kulturę pracy. I pomagamy naszym nowym członkom budować kompetencje dydaktyczne i badawcze.

Więcej o Katedrze: https://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/katedra-strategii

Pełna treść ogłoszenia: https://www.kozminski.edu.pl/pl/praca-i-kariera-w-alk/asystent-do-katedry-strategii

Advertisement in English: https://www.kozminski.edu.pl/en/career-at-kozminski-university/assistant-department-strategy

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do prof. ALK dr hab. Marioli Ciszewskiej-Mlinaric na adres mailowy: mariolac@kozminski.edu.pl lub prof. ALK dr hab. Piotra Wójcika na adres mailowy: pwojcik@kozminski.edu.pl

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • gotowość do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii i publikacji w obszarze zarządzania międzynarodowego, strategii i przedsiębiorczości,
 • silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej i badawczej,
 • sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej,
 • praktyka lub staż pracy zrealizowany w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
 • umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office i MsTeams,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku, co najmniej na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • odporność na stres, samodzielność myślenia,
 • kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Researchgate) lub gotowość do ich założenia.

Mile widziane

 • mile widziane wykształcenie na kierunku zarządzanie, socjologia lub psychologia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.
 • mile widziane publikacje z obszaru zainteresowań badawczych,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość innego języka obcego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Oferujemy

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze, roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 1.09.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV, list motywacyjny, odpis dyplomu (skan),
 • wykaz planów publikacyjnych,
 • opis planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • wykaz publikacji i wykaz doświadczenia dydaktycznego (opcjonalnie),
 • oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego (możliwość załączenia certyfikatu językowego) ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Weź udział w rekrutacji