Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku zootechnika, biologia, weterynaria lub pokrewnym
 • minimum roczne doświadczenie w monitorowaniu populacji dzikich zwierzą (z wykorzystaniem fotopułapek i telemetrii)
 • obsługa komputera w zakresie programów do analizy danych, wykorzystania platform cyfrowych w dydaktyce oraz podstawowych programów MS Office
 • znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych w tym języku
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim
 • pozytywne cechy osobowości, przede wsyztskim zaangazowanie w planowanie i realizację badań naukowcyh oraz gotowość pogłebiania wiedzy odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, samodzielność oraz dycyplina pracy

Mile widziane

 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych lub warsztatów edukacyjnych
 • znajomośc programowania (R lub Phyton)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej. kształcenie i wychowywanie studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Służew​/Ursynów/Stokłosy
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
 • Paczki na święta dla dzieci
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGW w Warszawie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • życiorys zawodowy (autoreferat)
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy
 • inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów:
  - papierowo, z dopiskiem „asystent INZ”: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, pok. 78, nr tel. 22 59 365 10.
  lub
  - elektronicznie, w tytule „asystent INZ”: inz@sggw.edu.pl.