Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta dydaktycznego na Wydziale Prawa
i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nasze wymagania

 • - tytułu magistra prawa w zakresie prawa administracyjnego
 • - doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie prawa administracyjnego,
 • - znajomości języka obcego,
 • - pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Mile widziane

 • Jako dodatkowy atut traktowane będzie posiadanie przez kandydata doświadczenia praktycznego w zakresie stosowania prawa w ramach zawodu prawniczego. Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres obowiązków

 • Pracownik dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do JM Rektora UKW.
 • 2. CV.
 • 3. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1.
 • 4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu magistra prawa.
 • 5. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.
 • 6. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3.
 • 7. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z podaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII
  Plac Weyssenhoffa 11
  85-072 Bydgoszcz