Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Asystent w Zakładzie Fizjologii i Biochemii.
Działalność badawczo-dydaktyczna w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk biologicznych.

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny studiów umożliwiających prowadzenie zajęć na kierunkach studiów prowadzonych w AWF w Poznaniu.
 • 2. Oczekuje się (zamiennie): - opublikowania przynajmniej jednej oryginalnej publikacji autorskiej w czasopiśmie posiadającym wskaźnik Impact Factor, - przedłożenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie grantu badawczego w trybie konkursowym, - przedłożenia dokumentu potwierdzającego przyjęcie na przynajmniej 3-miesięczny zagraniczny staż naukowy.
 • 3. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego i biochemii wysiłku fizycznego umożliwiający realizację przewodu doktorskiego.
 • 4. Gotowość do realizowania projektów badawczych pod kierownictwem kierownika projektu oraz samodzielne pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych
 • 5. Dobra znajomość języka angielskiego.
 • 6. Gotowość do podjęcia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz AWF w Poznaniu.
 • 7. Doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowo- badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Zakres obowiązków

 • Działalność badawczo-dydaktyczna w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk biologicznych

Oferujemy

 • - stabilne zatrudnienie
 • - możliwość rozwoju naukowego
 • - możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora AWF w Poznaniu
 • - CV, kwestionariusz osobowy
 • - odpis dyplomu magisterskiego
 • - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • - ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki