Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego (umowa o pracę etat) w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (fotografia)

Nasze wymagania

 • posiada tytuł zawodowy magistra
 • posiada dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w szczególności w zakresie fotografii artystycznej i realizacji nagrań wideo
 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie realizacji nagrań wideo oraz fotografii tradycyjnej (np. techniki specjalne, nietypowe)
 • cechuje go dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, kreatywność i motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji artystyczno-naukowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych
 • działalność artystyczna w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w szczególności w zakresie fotografii artystycznej i realizacji nagrań wideo
 • działalność organizacyjna w UJD

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisku
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w zał. nr 3)
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje dydaktyczne lub zawodowe, mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym będą prowadzone zajęcia (wg wzoru w zał. nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Sztuki
  42-200 Częstochowa
  ul. Waszyngtona 4/8
  pok. 608 (VI piętro)