Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: pedagogika
 • • ukończone studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • • dwuletnie doświadczenie w pracy ze studentami resocjalizacji
 • • publikacje istniejące (i zaplanowane - co najmniej za 70 punktów);
 • • prowadzenie badań naukowych
 • • otwarty przewód doktorski
 • • doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego (co najmniej roczne);
 • • aktywność naukowo- popularyzatorska
 • • gotowość do podnoszenia kompetencji;
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • • umiejętność współpracy ze środowiskiem specjalistów pracujących z osobami nieprzystosowanymi dobry kontakt ze studentami, umiejętność twórczej pracy zespołowej, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej, konstruowania programów wychowawczych i profilaktycznych, pedagogiki ulicy, diagnozy zaburzeń w przystosowaniu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki