Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika
 • • Ukończone studia pedagogiczne i logopedyczne (stacjonarne lub podyplomowe);
 • • Dorobek naukowy w zakresie zaburzeń mowy i głosu: udział czynny w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, artykuł naukowy opublikowany lub przyjęty do druku; praca doktorska w przygotowaniu (na etapie zaawansowanym|). Doświadczenie kliniczne w prowadzeniu zajęć logopedycznych z dziećmi z dyslalią oraz osobami z dysfonią o różnej etiologii;
 • • Kompetencje zawodowe: (pedagogiczne/logopedyczne): zarówno w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i głosu u dzieci i dorosłych, umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, wiedza i umiejętności stanowiące przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń z zakresu fonetyki i fonologii;
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym oraz innego języka obcego na poziomie podstawowym.

Mile widziane

 • • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, zdolności organizacyjne

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych w obszarze patologii komunikacji językowej z uwzględnieniem normy, logopedii artystycznej i zaburzeń głosu oraz profilaktyki w obu zakresach;
 • • Prowadzenie przedmiotów z zakresu logopedii artystycznej z metodą emisji głosu, wspomagania rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, emisji głosu jako element BHP w zawodzie, fonetyki i fonologii języka polskiego, Czynny udział w organizowaniu konferencji naukowych i realizacji zadań podejmowanych przez Zakład.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki