Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Językoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Językoznawstwa
MIASTO: Bydgoszcz
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie i niemieckie)
DATA OGŁOSZENIA: 21.05.2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.06.2024 r.
LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej angielsko-niemieckiej (wymagana minimalna średnia z toku studiów – 4,85).
 • Udokumentowana działalność popularyzatorska w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego.

Mile widziane

 • Udokumentowane minimum roczne doświadczenie w zakresie nauczania na poziomie akademickim.

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna ze studentami.
 • Realizowanie innych zadań wynikających z obowiązków pracownika.

Oferujemy

 • Stabline zatrudnienie.
 • Możliwość dalszego rozwoju.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Konkurs asystent WJ

Załączniki