Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instutut Radiokomunikacji
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Do obowiązków badawczych przyszłego asystenta będzie należało realizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu „Simulation Techniques” oraz „Digital System Design” oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki sieci radiowych.

Nasze wymagania

 • • tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku elektronika i telekomunikacja lub teleinformatyka
 • • przynajmniej dobrą opinię ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność)
 • • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym
 • • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • realizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu „Simulation Techniques” oraz „Digital System Design”
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki sieci radiowych

Oferujemy

 • wynagrodzenie, miejsce do pracy tj. biurko wraz z dostępem do kumputera oraz dostęp do infrastruktury sprzętowej i oprogramowania Instytutu w celu prowadzenia badań naukowych i dydaktyki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika
 • • CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udział w projektach badawczych, opinia promotora dotycząca zaawansowania rozprawy doktorskiej – dla kandydatów z otwartym przewodem doktorskim, doświadczania dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim)
 • • arkusz kwalifikacyjny (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej)
 • • zdjęcie
 • • kopie dyplomów (oryginały do wglądu)
 • • oświadczanie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej),
 • • oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej)
 • • oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (zał. 7 i 8 do Zasad polityki kadrowej) oraz oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej),
 • • klauzula informacyjna

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Poznańska
  ul. Piotrowo 3
  60-965 Poznań