Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie społecznych w dyscyplinie nauki prawne (umowa o pracę od dnia 01.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, preferowany kierunek studiów Prawo;
 • Posiadanie udokumentowanego, co najmniej piętnastoletniego doświadczenia zawodowego w pracy w Policji, preferowane doświadczenie w wydziale kryminalnym Policji;
 • Udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w zakresie analizy kryminalnej, przestępczości gospodarczej oraz oględzin miejsca zdarzenia;
 • Posiadanie kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach kierowniczych w Policji.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis dyplomu tytułu zawodowego (co najmniej)
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje dydaktyczne lub zawodowe mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym będą prowadzone zajęcia (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Al. Armii Krajowej 13/15
  42-200 Częstochowa, pokój nr 8