Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika, psychologia;
 • • Wymagany jest dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych: pedagogiki medialnej, psychologii i/lub nauk o zdrowiu, szczególnie z obszaru zagrożeń związanych z korzystaniem z mediów, w tym uzależnień od mediów, oczekiwane doświadczenie praktyczne z obszaru profilaktyki i psychoterapii zagrożeń medialnych (w tym o charakterze uzależnieniowym i seksualnym);
 • • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i realizacji projektów badawczych oraz realizacji zajęć dydaktycznych;
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru pedagogiki medialnej i dydaktyki;
 • • Przygotowywanie projektów badawczych, realizacja badań oraz przygotowywanie publikacji naukowych z zakresu pedagogiki medialnej;
 • • Współpraca w organizowaniu konferencji naukowych
 • • Praca nad przygotowywaniem i udoskonalaniem programów studiów dla specjalności prowadzonych w Katedrze;
 • • Prowadzenie zajęć z zakresu medialnych technik perswazji, e-narzędzi w pracy pedagogicznej, zagrożeń mediów; cyfrowych, bezpieczeństwa twórcy treści w internecie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 15 czerwca 2024 r.