Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

1. tytuł zawodowy magistra w jednej z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport, informatyka techniczna i telekomunikacja
2. dobra znajomość następujących zagadnień: bazy danych przestrzennych, geoinformatyka, algorytmika, technologie informacyjne, druk 3D, modelowanie 3D, projektowanie systemów geoinformatycznych,
3. udział w projektach badawczych z wykorzystaniem metod AI w zakresie geoinformatyki
4. udział w projektach związanych z projektowaniem i rozwojem oprogramowania.
5. dobra znajomość języków programowania Python, C++
6. umiejętności w zakresie QT, Scrum, Git, Cmake, systemów operacyjnych Linux
7. programowanie z wykorzystaniem bibliotek sieci neuronowych, w tym sieci konwolucyjnych
8. dobra znajomość języka angielskiego
9. dobra znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim)

Nasze wymagania

  • 1. podanie, CV i kwestionariusz osobowy (informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 2. oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub uwierzytelnione kopie (do wglądu), 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku, 4. w przypadku udostępnienia danych osobowych, w których zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach, 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć ze studentami, braca dydaktyczna i naukowa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. podanie, CV i kwestionariusz osobowy (informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 2. oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub uwierzytelnione kopie (do wglądu), 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku, 4. w przypadku udostępnienia danych osobowych, w których zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach, 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.