Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagradzania UJ zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ (dziedzina: nauki humanistyczne lub sztuka; dyscyplina: nauki o sztuce lub sztuki filmowe i teatralne; zakres: reżyseria teatralna, dramaturgia oraz dramatopisarstwo)

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • wykazywanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • ukończone studia na jednym z wydziałów reżyserii lub dramaturgii w wyższych uczelniach teatralnych
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie reżyserii i dramaturgii teatralnej w zawodowych teatrach instytucjonalnych
 • osiągnięcia w zakresie pisania dramatów, teatralnych adaptacji utworów niedramatycznych i innych tekstów scenicznych
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia praktycznych zajęć teatralnych i dramatycznych na poziomie uniwersyteckim

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat/Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata/Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
 • informacja o realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat/Kandydatka takiej ocenie podlegał/a

Załączniki