Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Od Kandydatki/Kandydata na stanowisko asystenta w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje się posiadania co najmniej tytułu magistra filologii angielskiej, doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania specjalistycznego języka angielskiego oraz statusu rodzimego użytkownika języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej
 • status rodzimego użytkownika języka angielskiego (native speaker)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego, przede wszystkim angielskiego języka specjalistycznego w biznesie
 • w całym dorobku w dyscyplinie językoznawstwo: 1) aktywny udział w co najmniej jednej konferencji dydaktycznej/naukowej lub szkoleniowej, 2) co najmniej jedną publikację popularno-naukową lub naukową

Zakres obowiązków

 • pracownik dydaktyczny

Oferujemy

 • wynagrodzenie dla stanowiska: 4685 PLN

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Humanistyczny
  Biuro Dziekana
  ul. Kurta Obitza 1
  10-725 Olsztyn