Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

Nasze wymagania

 • stopień magistra geografii społeczno-ekonomicznej z el. GIS lub gospodarki przestrzennej
 • rozpoczęta rozprawa doktorska (doktorant w Szkole doktorskiej) w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, mile widziane tematyka zagospodarowania małych miast
 • zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach kształcenia realizowanych w Instytucie (Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, Gospodarka przestrzenna, Tourism and Hospitality)
 • zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim
 • opublikowany dorobek naukowy w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w szczególności rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach naukowych z wykazów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mile widziane publikacje w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor
 • znajomość użytkowych programów komputerowych, w szczególności premiowana będzie znajomość programów pakietu MS Office i z zakresu GIS (QGiS
 • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu badań
 • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Odpis dyplomu magistra i ewentualne zaświadczenia o dodatkowym wykształceniu
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
 • Oświadczenie o zgodzie na prowadzenie zajęć w języku angielskim
 • Oświadczenie z deklaracją w zakresie reprezentowania dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w wymiarze 100%
 • Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B429)