Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, pełny etat.

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego
 • tytuł co najmniej magistra sztuki
 • projektowanie graficzne, skład wydawnictw, projektowanie reklamowe, plakatu, znaku i typografii
 • znajomość metodyki projektowania, procesów oraz specyfiki etapów projektowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu Adobe

Mile widziane

 • przy przyjęciu będą preferowane osoby, które zadeklarują Akademię Tarnowską jako pierwsze miejsce pracy
 • posiadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego lub profesora, doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów projektowych w uczelni wyższej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, działalności i badań naukowo-artystycznych, prac organizacyjnych Wydziału Sztuki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wykaz dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy
 • informacja o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia
 • oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów