Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, pełny etat.

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego
 • co najmniej tytuł magistra sztuki
 • Posiadanie kwalifikacji i udokumentowanego doświadczenia zawodowego na polu animacji i projektowania graficznego z zakresu multimediów, tj. Publikacji elektronicznych lub wydawnictw multimedialnych oraz projektowania stron internetowych (w obszarze UX i UI).
 • Znajomość metodyki projektowania, procesów oraz specyfiki etapów projektowych
 • Bardzo dobra znajomość programów graficznych pakietu Adobe ze szczególnym uwzględnieniem Adobe AfterAffects. Mile widziana znajomość programów 3D
 • Wiedza z zakresu HTML i CSS.
 • Dodatkowym atutem będzie: posiadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego lub profesora, doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów projektowych w uczelni wyższej.
 • Przy przyjęciu będą preferowane osoby, które zadeklarują AT jako pierwsze miejsce pracy.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, działalności i badań naukowo-artystycznych, prac organizacyjnych Wydziału Sztuki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • wykaz dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy
 • informacja o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia
 • oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów