Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

REKTOR
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
ogłasza
KONKURS na stanowisko
ASYSTENTA – 2 etaty
w Katedrze Technologii Informacyjnych

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • wiedza i umiejętności informatyczne
 • publikacje naukowe (opcjonalnie)
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych (opcjonalnie)
 • udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki (B1/B2)
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki i gospodarki 4.0
 • udział w projektach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • przygotowywanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim
 • wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych w kraju i za granicą

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE
 • DOFINANSOWANIE DO POSIŁKÓW
 • PARKING
 • OPIEKA MEDYCZNA

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kopie dyplomów

Załączniki