Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę od 1 października 2024 r. w Katedrze Filozofii w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Nasze wymagania

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).
 • Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej filozofia reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora UJD
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu magistra
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe w reprezentowanej dyscyplinie (w dyscyplinie konkursowej)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
 • oświadczenie o udostepnieniu danych osobowych
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki