Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Dziedzina: Nauki inżynieryjno–techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Nr referencyjny: As1_K34_W04N_D03_10_2024

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 12 lipca 2024 r., do godziny. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Nasze wymagania

 • Umiejętność pracy w zespole potwierdzona referencjami przełożonego;
 • Współpraca z innymi podmiotami naukowo-badawczymi;
 • Od kandydata oczekuje się kreatywności oraz zainteresowania pracą dydaktyczną;
 • Osoba na tym stanowisku powinna angażować się w prace organizacyjne jednostki oraz aktywnie uczestniczyć w staraniach o projekty badawcze;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • Badania naukowe w zakresie systemów radiokomunikacyjnych kompatybilności elektromagnetycznej i pól elektromagnetycznych;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wybranych przedmiotów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • Udział w przygotowaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • Kształcenie i wychowywanie studentów.

Oferujemy

 • Pracę na pełny etat;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora - zalacznik 3a
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zalacznik - kwestionariusz
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych - zalacznik 3b
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - zalacznik 3c
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy - zalacznik 3d

Załączniki